74 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Nie możemy zapomnieć.

 

1 września 1939 r. to jedna z ważniejszych i zarazem najtragiczniejszych dat w historii naszego kraju, ale również Europy oraz świata. 72 lata temu hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę z trzech kierunków: z północy, z zachodu i z południa. Wydarzenie to zapoczątkowało zarazem II Wojnę Światową, która trwała aż do 1945 r. i była największym konfliktem zbrojnym w dziejach ludzkości.

 

Najeźdźca niemiecki w starciu z armią polską dysponował wyraźna przewagą, w jakości ilości sprzętu oraz w liczebności wojska. Pomimo tej niekorzystnej sytuacji, a także braku pomocy ze strony sojuszniczej Francji i Wielkiej Brytanii żołnierz polski wykazał się olbrzymią wolą walki. Wynikała ona z umiłowania ojczyzny i poczucia obowiązku. W konsekwencji stawiał opór przeważającemu wrogowi nie tydzień, dwa, a pięć, bo dokładnie do 5 października 1939 r. Jako dobitny przykład męstwa mogą służyć: obronna Westerplatte, bitwa pod Wizną, bitwa nad Bzurą, czy też działania Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie. Z pewnością zmagania z armią niemiecką trwałyby jeszcze dłużej gdyby nie nóż w plecy wbity Polsce 17 września 1939 r. przez wschodniego sąsiada, Związek Radziecki. Właśnie w dniu tym wojsko tego kraju nazywane Armią Czerwoną ku dużemu zaskoczeniu zaatakowało naszą ojczyznę. Stało się to na mocy tajnego protokołu do traktatu Ribbentrop – Mołotow podpisanego 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie przez Niemcy i Związek Radziecki. Zakładał on m.in. podział terytorium Polski pomiędzy obu krajami. Fakt ten w historii naszego kraju określa się czasami nawet mianem IV rozbioru Polski. Nieco zdezorientowany żołnierz polski najeźdźcy radzieckiemu postawił wyraźnie mniejszy opór niż niemieckiemu. W okresie od zakończenia II Wojny Światowej aż do 1988 r. społeczeństwu polskiemu rządzący i oficjalne środki przekazu nie mówili całej prawdy o kampanii wrześniowej 1939 r. Z racji uzależnienia od Związku Radzieckiego celowo pomijano właśnie datę 17 września 1939 r. i agresję Związku Radzieckiemu przeprowadzoną na nasz kraj. Dopiero odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1989 r. stworzyło warunki do poznania całej prawdy. W konsekwencji w wolnej Polsce śmiało możemy już mówić, że we wrześniu 1939 r. na nasz kraj napadło nie jedno, a w rzeczywistości nawet trzy państwa: Niemcy, ZSRR i w małym stopniu Słowacja mocno związana z Niemcami. Musimy też pamiętać, że data 1 września 1939 r. jest tak samo ważna i tragiczna jak data 17 września 1939 r. 

 

Jarosław Maląg

Powrót do listy aktualności