"Budownictwo - to nas kręci" - rozstrzygnięcie konkursu

Atmosfera zdrowej rywalizacji i szlachetnego współzawodnictwa towarzyszyła konkursowi ,, Budownictwo - to nas kręci ” , który odbył się w ostrowskim Zespole Szkół Budowlano- Energetycznych  dnia 24 maja 2019 r.

 

Organizatorami  konkursu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych  budowlanych, a patronat nad konkursem sprawowali Starosta Powiatu Ostrowskiego, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu.

 

III edycja konkursu „Budownictwo – to nas kręci” skierowana dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowanych architekturą i budownictwem zgromadziła 30 uczestników z 9 szkół powiatu ostrowskiego, miasta Kalisza i Pleszewa. Najliczniejszą grupę, 12 osób, stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej z oddziałami Gimnazjalnymi im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce z opiekunkami  mgr Renatą Marciniak - Kolendą i mgr Jolantą Matuszewską, pozostali to: czterej uczniowie z Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy z opiekunką mgr Barbarą Rosińską, sześcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu z opiekunką mgr Elżbietą Pawlak - Danielak, dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej w Rososzycy, dwóch uczniów ze szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim z opiekunką mgr Małgorzatą Kaliną oraz po jednym uczestniku ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im Królowej Jadwigi w Pleszewie, Szkoły Podstawowej im gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie i Szkoły Podstawowej im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich z opiekunką mgr Darią Mackiewicz.

Główne cele konkursu można zdefiniować jako:

 • rozwijanie zainteresowania młodzieży architekturą i budownictwem,
 • pokazanie umiejętności obserwacji otaczającego świata,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień,
 • promocja uzdolnień i pasji młodzieży,
 • promocja architektury i budownictwa naszego miasta i regionu.

Organizatorzy konkursu -  nauczyciele przedmiotów budowlanych  przywitali  gości, podziękowali uczniom i ich opiekunom za przystąpienie do konkursu. 

 

Do zadań uczestników współzawodnictwa  należało rozwiązanie  testu wielokrotnego wyboru z kartą odpowiedzi. W ramach konkursu  uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu rozpoznawania:

 • prostych elementów i detali architektonicznych naszego miasta i regionu,
 • podstawowych elementów charakterystycznych dla obiektów budowlanych,
 • materiałów budowlanych,
 • sprzętu, narzędzi i środków transportu budowlanego,
 • wymiarów rysunkowych i ich przekształceń.

Jury konkursu pracowało w trzyosobowym składzie: mgr inż. Maria Ostrowicz - Szmolke, nauczycielka przedmiotów budowlanych i współorganizatorka konkursu  oraz dwie opiekunki uczestników: mgr Barbara Rosińska i mgr Renata Marciniak - Kolenda. Konieczne było dodatkowe rozstrzygnięcie, w formie pisemnej, pomiędzy pięcioma uczestnikami o równym trzecim najwyższym wyniku.

 

W trakcie prac jury uczestnicy zostali podjęci poczęstunkiem, a imprezę uświetniły występy szkolnych artystów z koła ,,Młodych talentów”. Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu.

Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie:

 1. Natalia Tanaś – Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy ul. Szkolna 4
 2. Michalina Janasik – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu ul. Polna 17
 3. Marcin Kryjom – Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim ul Waryńskiego 29.

Nagrody i dyplomy wręczyła młodzieży i nauczycielom pani mgr Honorata Sachowska – Barańczak – dyrektor Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznych wraz z zaproszonymi gośćmi: panem mgr. Andrzejem Baraniakiem - Sekretarzem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, panem mgr. inż. Markiem Walczakiem -  przedstawicielem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu. W podsumowaniu konkursu organizatorzy podkreślali wysoki poziom wiedzy uczestników i wyrazili nadzieję, że będą oni w przyszłości uczniami naszej Szkoły.  Głos zabrał pan Andrzej Baraniak, który zachęcał młodzież do podejmowania nauki w zawodach budowlanych, wskazując na szerokie możliwości dalszego kształcenia.

 

Sponsorami nagród rzeczowych dla zwycięzców i pozostałych uczestników konkursu byli:

 • Starosta Ostrowski pan Paweł Rajski,
 • Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pani Beata Klimek,
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu,
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu,
 • Chemia Budowlana GREINPLAST Sp. z o.o.,
 • MAPEI Polska Sp. z o.o.

Organizatorzy konkursu składają podziękowanie za wsparcie w postaci przekazanych środków finansowych, albumów tematycznie związanych z budownictwem i upominków, które umożliwiły obdarowanie wszystkich uczestników imprezy.

Maria Ostrowicz – Szmolke,  Ewa Szymańska

 

Powrót do listy aktualności