… czas na twórcze działanie…

Niecodzienne prace, w ramach przedmiotu pracownia organizacji robót budowlanych, wykonała grupa uczniów z klasy B2: Wiktoria Sikora, Wojciech Ulatowski, Adam Krowicki, Bartosz Pawłowski i Jakub Pietralczyk.

 

Celem zadania było sporządzenie, w dowolnie wybranej technice,  przykładowego zagospodarowania placu budowy. Wszystko oczywiście zgodnie z  zasadami  poznanymi na lekcji.

W zadaniu nauczycielka stawiała na swobodę działania twórczego,  pozwalając  na tworzenie prac przestrzennych.  

 

Taka metoda prowadzenia zajęć pozwala nie tylko na rozwijanie kreatywności uczniów, ale również na weryfikację realizacji zadania zgodnie z  zamierzeniem – powiedziała Ewa Szymańska

 

W budownictwie makieta stanowi miniaturę, posiadającą wiele cech wspólnych z projektowanym obiektem. Pełni rolę  informacyjną dla odbiorcy spoza kręgu zawodowego. Często, na etapie projektowym, staje się namacalnym i zauważalnym modelem dla inwestorów oraz potencjalnych odbiorców.

Wykonane prace można zobaczyć w bibliotece szkolnej.

Powrót do listy aktualności