Dyrektor PKP CARGO Tabor z ofertą stypendiów

Praca po nauce

 

W środę, 12 września 2018 r. odbyło się spotkanie dyrektora PKP CARGO Tabor w Ostrowie Wlkp., Sławomira Szymczaka z młodzieżą z klasy ET4, która kształci się na kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych. Motywem przewodnim był temat stypendiów oferowanych przez tę firmę.

 

Stypendium kolejowe może otrzymać każdy chętny uczeń legitymujący się średnią ocen minimum 3,50 i zachowaniem conajmniej dobrym. Wynosić ono będzie miesięcznie 500 złotych brutto i zostanie wypłacone w okresie dziesięciu miesięcy. Po zakończeniu jego pobierania istnieje możliwość rozpoczęcia pracy w ostrowskim PKP CARGO Tabor. Ponadto zakład ten stwarza warunki do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach kolejowych wraz ze stypendium przez cały okres ich trwania. W tym przypadku również po zakończeniu edukacji na absolwenta uczelni wyższej czeka praca w PKP CARGO Tabor w Ostrowie Wlkp.

 

Wypada nadmienić, że pierwsze stypendia ufundowane przez tę firmę zostały wypłacone w minionym roku szkolnym uczniom obecnej absolwenckiej klasy E4. W efekcie część z nich już w czerwcu zatrudniła się na PKP CARGO Tabor, a trójka wybiera się na studia związane z kierunkami kolejowymi.    

 

Jarosław Maląg     

Powrót do listy aktualności