Edukacyjna wycieczka do Rąbczyna

Uczniowie klasy IV technikum o profilu urządzenia sanitarne zapoznali się z technologią oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Rąbczynie.

 

Kierownik oczyszczalni przedstawił zasadę działania poszczególnych urządzeń oczyszczalni, jak również procesy zachodzące by ścieki oczyścić. Zaznajomiono się z oczyszczaniem mechanicznym, biologicznym i chemicznym realizowanymi na oczyszczalni.

 

Poznano technologię odzyskiwania biogazu ze ścieków i kogeneracji, mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni.

 

Joanna Wawrzyniak

Powrót do listy aktualności