Eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla uczniów szkół ponadgimnazj.

W środę, 11 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

 

 

Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna w składzie: Krystian Kois, Dominik Kusza i Jakub Lewandowski, wszyscy trzej z klasy BG2.

Uczestnicy w etapie pisemnym odpowiadali na 30 pytań testowych (z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków) oraz rozwiązywali 3 zadania praktyczne polegające na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego i wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej. Kolejność miejsc zajętych przez poszczególne drużyny została ustalona się na podstawie sumy punktów zdobytych  w etapie pisemnym.

Nasza drużyna znalazła się na wysokim III miejscu, stając się najlepiej przygotowaną grupą ze ponadgimnazjalnych szkół ostrowskich. Ponadto nasza szkolna trójka znalazła się w całości w pierwszej dziesiątce startujących. Dwa pierwsze miejsca należały do szkół z Kalisza.

 

Opiekun: Joanna Wawrzyniak

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Powrót do listy aktualności