Jak pisano historię powstania wielkopolskiego w Ostrowie?

Pod takim tytułem w Forum Synagoga 26 października 2018 r. staraniem Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego rozpoczął prelekcję historyk Uniwersytetu Wrocławskiego i Ostrowianin zarazem prof. dr hab. Jerzy Pietrzak. Mieszkańcom miasta osoba profesora znana jest nie od dziś. To dzięki jego osobistemu zaangażowaniu przywracano pamięć niedalekiej a często przemilczanej przeszłości. Wspomnijmy, że za sprawą prof. Jerzego Pietrzaka pojawiały się tablice na Domie Katolickim upamiętniające wydarzenia listopada 1918 r., wzniesiono pomnik przy ówczesnej farze więzionego w czasach kulturkampfu kard. Mieczysława Halki Ledóchowskiego, czy zachowano od zniszczenia rzeźbę pielgrzyma dłuta Władysława Marcinkowskiego po prawej stronie u wejścia do konkatedry. W czasach próby Jerzy Pietrzak był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej. W 1989 r. w pamiętnych wyborach „4 czerwca”, razem z nieżyjącym mecenasem Edwardem Wende (oskarżycielem posiłkowym w procesie toruńskim ks. Jerzego Popiełuszki) zdobył krzesło senatorskie, poczym piastował funkcję dyrektora Gabinetu Marszałka Senatu Augusta Chełkowskiego i Alicji Grześkowiak.

 

W wykładzie prof. Jerzy Pietrzak dzieląc się informacjami związanymi z kwerendą w Centralnym Archiwum Wojskowym obnażył wiele mitów, jakie narosły wokół powstania wielkopolskiego, ukazując w nowym świetle znaczenie Ostrowa w zbiorowym porywie, która zaowocowała wydarzeniami znanymi później, jako Republika Ostrowska. Kreśląc sylwetki uczestników tamtych wydarzeń przedstawił ich losy a zarazem opowiedział o trudnościach badawczych. Wykład zakończyła dyskusja i wolne głosy słuchaczy. Podczas prelekcji nie zbrakło delegacji także naszej szkoły. Wykładu wysłuchali uczniowie klasy BG3 i AG4.

 

Alina Frąszczak, Piotr Wiertelak

Powrót do listy aktualności