Nagrodzeni w konkursie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu!

Dwoje uczniów ZSB-E zostało nagrodzonych w konkursie pt.:" Senior", zorganizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Instytut Psychologii w Poznaniu. Konkurs skierowany był dla uczniów szkół średnich województwa wielkopolskiego i dotyczył postrzegania seniorów we współczesnej rzeczywistości. Zorganizowany był w trzech kategoriach : literackiej, fotograficznej i prac plastycznych.  Komisja konkursowa - złożona z przedstawicieli pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów  Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu - wysoko oceniła prace naszych uczniów.

 

Nasi uczniowie zdobyli dwie nagrody w kategorii prac literackich i fotograficznych!

 

Dominika Olkowicz z klasy AG4 zdobyła II miejsce w kategorii fotografii za artystyczne zdjęcie pt: " Panta rhei"

 

Krystian Sobecki z klasy AG4  zdobył  III miejsce  w konkursie literackim za  pracę literacką - esej.

Oprócz nagród rzeczowych, niezwykłym wyróżnieniem dla laureatów jest publikacja ich prac w czasopismach, między innymi w 'Życiu Uniwersyteckim", "Psychologii" i gazecie "Senior". Docenione przez jury prace wystawione zostały w  uniwersyteckim Collegium im. F. Zanieckiego.

 

Nagrodzonym gratulujemy!!

Maria Kowalczyk-Żurawska

Powrót do listy aktualności