Nauczyciele ZSB-E w Wielkiej Brytanii i w Niemczech

W dniach 02 - 08  i  9 - 15 czerwca bieżącego roku, nauczyciele ZSB-E - mgr Katarzyna Cieluch, mgr Monika Gromska, mgr Katarzyna Smolarz-Grabarczyk oraz mgr Ewa Trachimowicz uczestniczyły w kursie metodycznym w Exeter, w Wielkiej Brytanii, oraz mgr inż.  Krzysztof Majchrzak w kursie w Berlinie, w Niemczech, zorganizowanymi w ramach projektu pn.: "Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego".  Projekt został przygotowany i realizowany przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych a był współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

 

Celem projektu jest podniesienie świadomości rozwoju nauczanego języka obcego, dostarczenie uczestnikom aktualnego słownictwa i nowych metod nauczania, rozwijanie ogólnych umiejętności językowych, zapewnienie bardzo praktycznych pomysłów i nowych technik nauczania, przejrzenie najnowszych materiałów dydaktycznych i zbadanie aspektów współczesnego życia i kultury brytyjskiej i niemieckiej.

 

Kurs dla nauczycieli języka angielskiego odbywał się w Globe English Centre - Centrum językowym w Exeter a kurs dla nauczycieli niemieckiego w Berlinie i miał charakter metodyczno-językowy z elementami kulturo-poznawczymi.  Podczas kursu nauczyciele zapoznali się z innowacyjnymi metodami i formami nauczania języka angielskiego  i niemieckiego w zakresie takich obszarów jak: kreatywne wykorzystanie podręczników na zajęciach języka obcego, rozgrzewki językowe oraz tzw. „wypełniacze”, innowacyjne metody nauczania struktur gramatycznych, dyktando jako metoda stymulująca rozwój kompetencji językowych, działania mające na celu aktywowanie i motywowanie uczniów, wykorzystanie materiałów wizualnych oraz multimedialnych w kształceniu umiejętności mówienia, skuteczne metody w podnoszeniu poziomu umiejętności w zakresie fonetyki, intonacji oraz płynności wypowiedzi ustnej uczniów, wykorzystanie metody filmu w nauczaniu języków obcych, techniki kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wykorzystanie tekstów źródłowych, metody oceny i korekty błędów w pracach pisemnych oraz wypowiedziach ustnych uczniów oraz aspekty gramatyczne oraz kulturowe.

 

Niewątpliwie ważnym aspektem wyjazdu były również: zwiedzanie miast Exeter i Berlina oraz zapoznanie się z ich historią i kulturą;  wycieczka do miasteczka portowego Torquay, tzw. angielskiej riwiery, w którym urodziła się w roku 1890 Agatha Christie, oraz kontakt z żywym, autentycznym językiem podczas częstych rozmów z „nativami”.

 

Udział w kursach oraz pobyt w Anglii i w Niemczech był niewątpliwie cennym doświadczeniem, zarówno w kontekście metodycznym, językowym oraz kulturowym, co w przyszłości z pewnością będzie mieć przełożenie na podniesienie jakości i efektywności nauczania  języka angielskiego i niemieckiego, w naszej szkole.

Powrót do listy aktualności