Ostrów Wielkopolski w poezji, fotografii i rysunku - konkurs recytatorski, fotograficzny i rysunkowy

Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wlkp. organizuje konkurs recytatorski, fotograficzny oraz rysunkowy, którego tematem przewodnim wszystkich prac jest "Ostrów Wielkopolski w poezji, fotografii i rysunku".

 

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

 • recytatorski – (poeci ziemi ostrowskiej np. Wojciech Bąk),
 • fotograficzny – (piękne miejsca naszego miasta),
 • rysunkowy – (podobnie jak fotograficzny - piękne miejsca naszego miasta).

 

Rozstrzygnięcie każdego z konkursów odbędzie się osobno na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Cele konkursu:

 • Inspirowanie młodzieży do twórczości artystycznej.
 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych.
 • Promocja talentów i pasji młodzieży.
 • Promocja Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Warunki uczestnictwa :

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich ostrowskich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.
 • Prace powinny realizować hasła przewodnie, czyli uwzględniać tematykę  związaną z Ostrowem Wielkopolskim.
 • Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie, przez uczestnika konkursu. Ocenie nie będą podlegały prace zbiorowe.
 • Uczestnik może wziąć udział w kilku konkursach.
 • Prace powinny być opatrzone wymaganymi danymi.
 • Prace plastyczne, fotograficzne oraz zgłoszenia do konkursu recytatorskiego należy dostarczyć do 29.11.2013r. osobiście (do sekretariatu szkoły) lub przesłać na adres szkoły : Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wolności 23 z dopiskiem "konkurs".
 • Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.
 • Rozstrzygnięcie konkursów: recytatorskiego, plastycznego i fotograficznego odbędzie się 12.12.2013r. w auli ZSB-E (pierwsze piętro sala 104). Początek godzina 9 30. Zapraszamy wszystkich uczestników wraz z opiekunami.
 • Konkurs recytatorski rozpocznie się o godzinie 1000 dnia 12.12.2013 w auli szkoły.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach : szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (dotyczy wszystkich zaproponowanych konkursów czyli: plastycznego, fotograficznego i recytatorskiego).

 

Sposób oznaczenia prac.

Prace powinny być opatrzone następującymi informacjami umieszczonymi na metryczce z tyłu pracy:

 • nazwa konkursu,
 • imię i nazwisko autora,
 • klasa,
 • nazwa i adres szkoły,
 • imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), instruktora,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • zgłoszenie do konkursu recytatorskiego stanowi osobny formularz.

 

Informacje dodatkowe:

Pytania w sprawie konkursu należy kierować do koordynatorów:

 • Główczak Krystyna - numer telefonu 506698071,
 • Tomala Lidia - numer telefonu 507054824,
 • Żurawska Maria - numer telefonu 501349239

 

Regulamin Konkursu Plastycznego::

 • Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 2 prac plastycznych wykonanych dowolną techniką w formacie A3.
 • Ze względu na możliwości techniczne montażu nie będą przyjmowane prace typu reliefowego (np. na szybach, naklejanej kaszy).

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego:

 • Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 2 prac fotograficznych.
 • Format zdjęcia 13 x 18 cm.

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego:

 • Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden utwór poetycki (lub fragmenty wybranego tekstu).
 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 • Wykonawcy mają możliwość wykorzystania pozasłownych środków wyrazu, jeśli zabieg służy twórczej interpretacji. 
 • Prezentowane utwory oceniane będą przez jury wg. następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru,
  • oryginalność i trafność interpretacji,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.

 

Prace oceniać będzie kapituła konkursu, wyłoniona spośród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, fotograf oraz plastyk.

 

Uczestnik konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na publikację wizerunku umożliwiającego przeprowadzenie i umieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły.

 

Organizatorzy:

 1. Zespół języka polskiego i biblioteki szkolnej      
 2. Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego
 3. Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznych                               

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Czekają atrakcyjne nagrody !

 

Organizatorzy   

Powrót do listy aktualności