Trzecia edycja szkolenia AutoCAD

Pogłębiają umiejętności

 

Kolejna, 15 osobowa grupa uczniów ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, uczestniczy w bezpłatnym kursie AutoCAD współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Odbywa się on pod nazwą „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powicie Ostrowskim”.

 

Uczniowie kierunków: technik geodeta, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu w ciągu 100 godzin doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zakresie wykorzystania programu AutoCAD. - Kurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy rozpoczynają pracę z programem AutoCAD oraz tych którzy mieli już kontakt z programem, ale w niewystarczającym zakresie, a w kompleksowy sposób chcą poznać środowisko AutoCAD, począwszy od podstaw, a kończąc na zaawansowanych funkcjach programu – powiedziała Ewa Szymańska, nauczyciel przedmiotów z związanych z budownictwem.

 

Po ukończeniu szkolenia uczniowie:

  • Posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi programu, dotyczącą konfiguracji, tworzenia i edycji rysunków.
  • Umieją sprawnie wykonywać złożone rysunki.
  • Potrafią przystosować program AutoCAD do swoich indywidualnych potrzeb, w celu maksymalnego podniesienia wydajności i wygody pracy.

Warunek ukończenia kursu stanowi obecność na minimum 80% zajęć oraz zdanie praktycznego egzaminu wewnętrznego, sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności. Uczestnicy, którzy spełnią wyżej wymienione warunki, otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia. Nabór na kurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych uczniów ZSB-E. Kurs realizowany jest w dni robocze poza godzinami nauki uczniów w szkole oraz w weekendy.

Powrót do listy aktualności