Uczniowie kierunków kolejarskich na stażach zagranicznych.

28 maja 2017 na dwutygodniowy staż zagraniczny do Lipska wyruszyła pierwsza grupa uczniów kierunku kolejowego. Ośrodkiem, w którym odbywają praktyki jest AWV Aus- und Weiterbildungszentrum Verkehrsgewerbe Leipzig GmbH. Staże odbywają się w ramach projektu pn.: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych z Ostrowa Wielkopolskiego”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych. Projekt jest realizowany w ramach programu: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W stażu uczestniczy 16 uczniów kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego wraz z opiekunami Panem Krzysztofem Majchrzakiem
i Panem Witoldem Zgardą.

 

Staż zagraniczny ma przybliżyć uczniom techniczne zagadnienia związane z transportem szynowym tj. m.in.: szybka kolej, technologia hamowania pojazdów szynowych, technika przetaczania, bocznice.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych i teoretycznych, związanych z zawodem, a ponadto mają zapewniony bogaty program kulturowy, przybliżający historię i kulturę regionu saksońskiego.

Staże zagraniczne otwierają uczniom nowe możliwości, ubogacają wiedzę nie tylko techniczną, ale rozwijają również zdolności językowe. Pomagają przełamać bariery językowe.

We wrześniu 2017 r. kolejna grupa przyszłych kolejarzy skorzysta z tej atrakcyjnej formy nauki.

 

 

Oficjalna strona naszego partnera w Lipsku:

http://www.awv-leipzig.de/

 

Joanna Wawrzyniak

Powrót do listy aktualności