Uczniowie kierunków kolejarskich na stażach zagranicznych.

28 maja 2017 na dwutygodniowy staż zagraniczny do Lipska wyruszyła pierwsza grupa uczniów kierunku kolejowego. Ośrodkiem, w którym odbywają praktyki jest AWV Aus- und Weiterbildungszentrum Verkehrsgewerbe Leipzig GmbH. Staże odbywają się w ramach projektu pn.: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych z Ostrowa Wielkopolskiego”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych. Projekt jest realizowany w ramach programu: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.