Unia Europejska - czas młodych – projekt realizowany w ostrowskich szkołach

Z okazji 15lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego realizowany jest projekt „Unia Europejska-czas młodych”. Składają się na niego trzy przedsięwzięcia: konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, konkurs plastyczny oraz panel dyskusyjno-seminaryjny realizowany przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

 

We wtorek 26 marca 2019 r. w ZSB-E gościliśmy pana prof. dr hab. Cezarego Trosiaka z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który poprowadził zajęcia pod tytułem „Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej – próba diagnozy”. Pan profesor przedstawił zgromadzonym uczniom szereg ciekawych kwestii dotyczących historii i dnia dzisiejszego UE oraz sytuacji w Polsce przed i po wejściu do UE. Gorącym tematem spotkania był oczywiście „Brexit”, a zwłaszcza to, jak ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może odbić się na sytuacji około 1 mln Polaków mieszkających i pracujących na Wyspach Brytyjskich. Prelegent bardzo ciekawie i z dużym poczuciem humorem starał się wytłumaczyć młodzieży nawet najtrudniejsze zagadnienia polityki europejskiej. Niewątpliwie, dla naszej młodzieży, była to bardzo interesująca lekcja dotycząca historii, dnia dzisiejszego oraz możliwych scenariuszy dotyczących przyszłości Polski i krajów UE.

Powrót do listy aktualności