VI Mistrzostwa Kibiców Sportowych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego

Szanowni Nauczyciele Miłośnicy Sportu!

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród uczniów informacji o VI Mistrzostwach Kibiców Sportowych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego.

 

 

Organizator:

 • Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

Patronat honorowy:

 • Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim

Patronat medialny:

 • Tuba Ostrowa

Sponsorzy imprezy:

 • Wojciech Ziemniak – poseł na Sejm RP
 • Adam Sokołowski – Mistrz Polski Kibiców Sportowych
 • Wydawnictwo GiA z Katowic
 • Fundacja Dobrej Książki z Warszawy
 • Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
 • Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim
 • BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski
 • TS Ostrovia Ostrów Wlkp.
 • Energa MKS Kalisz
 • Rada Rodziców ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim

Opiekun konkursu: mgr Jarosław Maląg

 

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy sportowej oraz idei olimpijskiej wśród młodzieży;
 • wyłonienie najlepszych kibiców sportowych powiatu ostrowskiego spośród uczniów;
 • szerzenie kultury kibicowania;
 • motywowanie uczniów do pogłębiania swoich pasji;
 • promowanie szkół i nauczycieli opiekunów poprzez osiągnięcia uczniów;
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Zagadnienia konkursowe:

 1. Wydarzenia sportowe światowe i polskie (od 01. 01. 2018 r. do 31. 01. 2019 r.).
 2. Sport powiatu ostrowskiego (od 01. 01. 2018 r. do 31. 01. 2019 r.).
 3. Życiorysy postaci współczesnego sportu.
 4. Regulaminy i zasady dyscyplin oraz konkurencji sportowych.

 

 

R E G U L A M I N

 

Warunki udziału w konkursie:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych sportem.

Zasady konkursu:

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

 

I etap szkolny:

 • Szkolna Komisja Konkursowa, w ustalony przez siebie sposób, do 20.03.2019 r. wyłania uczestników etapu powiatowego;
 • do II etapu kwalifikuje się maksymalnie czterech najlepszych uczniów w każdej ze szkół;
 • do dnia 22.03.2019 r. szkoły biorące udział w konkursie wysyłają listę uczestników zakwalifikowanych do II etapu zawierającą następujące dane:
  • Nazwa konkursu
  • Nazwiska i imiona uczniów oraz klasa
  • Dokładna nazwa i adres szkoły
  • Imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem
 • listę należy przesłać na adresy: (zsbe@zsbe.edu.pl, j.malag@zsbe.edu.pl),

UWAGA: Zgłoszenie ucznia w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

II etap powiatowy odbędzie się we wtorek, 2 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w auli (sala 104, pierwsze piętro) Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 23 i będzie się składał:

 • z części pisemnej, czyli testu trwającego 25 minut, złożonego z 34 pytań otwartych,
 • z części ustnej, skierowanej do finalistów – 6 najlepszych uczestników, którzy w części pisemnej uzyskali największą liczbę punktów.

Punktacja generalna indywidualna obejmie wynik części pisemnej i ustnej łącznie. W przypadku równej ilości punktów o kolejności będzie decydować lepszy wynik z testu pisemnego, a jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia nastąpi dogrywka ustna (po jednym pytaniu aż do skutku).

 

Po części pisemnej ustalona będzie klasyfikacja drużynowa. Na wynik drużyny danej szkoły złoży się suma punktów (z testu pisemnego) uzyskanych przez 3 najlepszych zawodników.

Uczestnicy powinni posiadać ze sobą długopis niezbędny do wykonania zadań.

Test pisemny i finał ustny będą oceniane przez Międzyszkolną Komisją Konkursową, powołaną przez organizatora konkursu.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 2 kwietnia 2019 r.

 

Przebieg konkursu:

 • godz. 10.00 - uroczyste otwarcie konkursu
 • godz. 10.05 – 10.30 pisemny test konkursowy
 • godz. 10.30 – 11.00 poczęstunek dla uczestników i nauczycieli - opiekunów
 • godz. 11.00 – 11.30 spotkanie uczestników konkursu i nauczycieli opiekunów z gościem specjalnym (Marek Szpera – piłkarz ręczny, reprezentant Polski)
 • godz. 11.30 - 11.35  podanie kolejności po teście pisemnym
 • godz. 11.35 – 11.40 rozstrzygnięcie klasyfikacji drużynowej i wręczenie nagrody specjalnej
 • godz. 11.40 - 12.05  finał ustny (6 najlepszych uczestników)
 • godz. 12.05 - 12.20  ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród.

Informacje uzupełniające:

 • Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący Międzyszkolnej Komisji Konkursowej wraz z opiekunem konkursu.
 • Wszelkie pytania proszę kierować pod adresem opiekuna konkursu, pana Jarosława Maląga (j.malag@zsbe.edu.pl) ,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Czekają atrakcyjne nagrody!

                                                                                             

Organizatorzy   

Powrót do listy aktualności