Wycieczka przedmiotowa

Poznawali organizację produkcji

 

W kalendarz życia Zespołu Szkól Budowlano-Energetycznych na stałe wpisała się wycieczka przedmiotowa do zaprzyjaźnionego zakładu produkcyjnego CONSOLIS w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Chłapowskiego 49. Cyklicznie uczestniczą w niej uczniowie klas w zawodzie technik budownictwa. Ostatnimi, jak dotąd podczas trwającej pory wiosennej byli uczniowie klasy B3.

 

Młodzież w ramach zajęć z przedmiotu pracownia organizacji budownictwa w realnych warunkach przyglądała się  procesowi technologicznemu trwającemu  w wytwórni elementów prefabrykowanych. Wizyta w zakładzie składała się z  kilku etapów:

  • szkolenie z zakresu bhp,
  • wizyta w laboratorium (warunki przechowywania i próby wytrzymałościowe badanych próbek),
  • śledzenie procesu technologicznego w hali produkcyjnej,
  • zapoznanie z zautomatyzowanym węzłem betoniarski.

 

- Czas spędzony w zakładzie produkcyjnym CONSOLIS okazał się dla wszystkich cenną lekcją technologii oraz weryfikacją poznanej w szkole wiedzy teoretycznej z praktycznymi wydarzeniami dotyczącymi technologii prefabrykacji betonowe i żelbetowej. - powiedziała Maria Ostrowicz-Szmolke nauczyciel przedmiotów z zakresu budownictwa. Warto nadmienić, że CONSOLIS to największy w Europie producent prefabrykatów betonowych, cieszący się ugruntowaną pozycją zarówno w sferze projektowania, jak i w pracach badawczo-rozwojowych nad technologiami prefabrykatów betonowych. Działalność firmy obejmuje branżę budowlaną, infrastrukturę i prace inżynieryjne związane z przemysłem prefabrykatów betonowych. Oferta produkcyjna zawiera szeroką gamę prefabrykatów betonowych, począwszy od konstrukcji szkieletów obiektów budowlanych, elewacji, stropów i dachów po produkty infrastuktury, takie  jak belki mostowe, obudowy tuneli, podkłady kolejowe, drogowe ekrany akustyczne itp. Opiekę nad uczniami klasy B3 sprawowały: Maria Ostrowicz-Szmolke oraz Ewa Szymańska – nauczycielki przedmiotów związanych z budownictwem.

Powrót do listy aktualności