Znamy zwycięzców konkursu budowlanego!

W poniedziałek, 23 kwietnia 2018 roku Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych gościł 32 uczestników II edycji konkursu pod nazwą „Budownictwo – to nas kręci!”. Impreza była przede wszystkim formą zabawy, rozrywki intelektualnej dla stworzenia atmosfery zdrowej rywalizacji i szlachetnego współzawodnictwa. 

 

Głównym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży architekturą i budownictwem, zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień, ale i promocja uzdolnień i pasji młodzieży, a także promocja architektury i budownictwa naszego miasta i regionu

 

Dyrektor Szkoły mgr Honorata Sachowska-Barańczak powitała uczestników konkursu, ich opiekunów i przybyłych gości. Uczestnicy w ciągu 60 minut rozwiązywali test złożony z 30 pytań zamkniętych, dotyczący m.in. rozpoznawania:

 • prostych elementów i detali architektonicznych naszego miasta i regionu,
 • podstawowych elementów charakterystycznych dla obiektów budowlanych,
 • materiałów budowlanych,
 • sprzętu, narzędzi i środków transportu budowlanego,
 • wymiarów rysunkowych i ich przekształceń.

 

Jury konkursu pracowało w czteroosobowym składzie: mgr inż. Ewa Wegner  i mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke oraz dwie opiekunki uczestników mgr Barbara Rosińska i mgr Renata Marciniak-Kolenda. Konieczna była również dogrywka pomiędzy uczestnikami, którzy mieli tę samą liczbę punktów.

 

W trakcie obrad jury uczestnicy zostali podjęci poczęstunkiem, obejrzeli także program artystyczny złożony z części kabaretowej i występu wokalistek z ZSB-E. Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu.

Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie:

 1. Artur Szymankiewicz – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Sobótce,
 2. Urszula Grad – Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy,
 3. Anna Fusińska –  Gimnazjum Nr 4  w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Dyplomy i nagrody wręczono laureatom jak i pozostałym uczestnikom konkursu wręczyła dyrektor  mgr Honorata Sachowska-Barańczak, wraz z zaproszonymi gośćmi: mgr Jolantą Maćkowiak, naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz mgr inż. Tomaszem Kulczyńskim, przedstawicielem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, będącym również przewodniczącym  Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Kaliszu.

 

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem, w szczególności dziewcząt.  Najliczniejszą grupę, aż 12 osób, stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Sobótce z opiekunkami mgr Wandą Dykiel oraz mgr Renatą Marciniak-Kolendą. Pozostali to: siedmiu uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp. z opiekunką mgr Martyną Mochowicz, pięciu  uczniów z Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wlkp. z opiekunką mgr Renatą Kowalczyk, czterej uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Gorzycach Wielkich z opiekunką mgr Anną Wojtkowiak, trzej uczniowie z Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy pod opieką Barbary Rosińskiej, jeden uczeń ze Szkoła Podstawowa im.  S. F. Klonowicza w Sulmierzycach z opiekunem ks. Sebastianem Baranem.

 

Na zakończenie głos zabrał pan Tomasz Kulczyński, który zachęcał młodzież do podejmowania nauki w zawodach budowlanych, wskazując na szerokie możliwości dalszego kształcenia. Podkreślał atrakcyjność zawodu technika budownictwa na rynku pracy, ponadto przedstawił elementy procedury zdobywania uprawnień budowlanych niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Sponsorami nagród byli:

 • Starosta Ostrowski,
 • Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 • Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych,
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu,
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu,
 • Centrum Budowlane FENIKS.

 

Organizatorami imprezy byli nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych ZSB-E: mgr inż. Ewa Wegner, mgr inż. Ewa Szymańska, mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke, mgr inż. Iwona Brzoza.

Dyrekcja oraz organizatorzy konkursu składają szczególne podziękowanie fundatorom nagród za wsparcie w postaci przekazanych środków finansowych, albumów tematycznych  i upominków.

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Powrót do listy aktualności