Dyrekcja

 • Dyrektor

  mgr Honorata Sachowska-Barańczak

 • Wicedyrektor ds. wychowawczych i organizacyjnych

  mgr inż. Iwona Brzoza

 • Wicedyrektor ds. dydaktycznych

  mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke

 • Kierownik szkolenia praktycznego:

  mgr inż. Maciej Sikora

 • Pedagog szkolny:

  mgr Beata Zalewska

 • Główny księgowy:

  mgr Małgorzata Frydryszak

 • Sekretarz szkoły:

  Barbara Michalak

  tel/fax. 062 736-62-28

 • Sekretariat uczniowski:

  mgr Joanna Piotrowska

 • Biblioteka szkolna:

  mgr Alina Frąszczak, mgr Emilia Swatkowska