O szkole

ZSBEZespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim powstał w roku 2001, w wyniku połączenia dwóch jednostek oświatowych, tj. Zespołu Szkół Budowlanych i Technikum Kolejowego. Obecnie kształci około 737 uczniów i słuchaczy, w szerokim zestawie kierunków i zawodów.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami. Są to między innymi: trzy pracownie informatyczne (w tym pracownia posiadająca oprogramowanie AUTO-CAD), pracownia geodezyjna, dwie pracownie budownictwa ogólnego, pracownia budownictwa drogowego. Posiadamy również trzy pracownie, w których odbywają się zajęcia praktyczne. Dwie z nich są przystosowane do nauki: murowania, tynkowania, malowania, układania glazury i innych podstawowych robót budowlanych; trzecia to pracownia do zajęć praktycznych dla kierunku „architektura krajobrazu”.

Dzięki wyposażeniu w profesjonalny sprzęt geodezyjny ( tachimetry elektroniczne TOPCON, niwelatory automatyczne TOPCON oraz najnowszy nabytek - odbiornik satelitarny GPS ) od maja 2010 roku szkoła jest jednym z dwóch w Wielkopolsce ośrodków egzaminacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu „technik geodeta”. Szkoła posiada aulę szkolną wyposażoną w tablicę interaktywną, salę gimnastyczną, nowo uruchomioną siłownię oraz bibliotekę z centrum multimedialnym. W szkole funkcjonują koła zainteresowań oraz inne formy zajęć pozalekcyjnych. Na uwagę zasługują: SKS – piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy i lekkoatletyka; kółka: języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, geograficzne, chemiczne, matematyczne, fizyczne, ekologiczno-przyrodnicze, budowlane, geodezyjne, rysunku odręcznego, teatralne, medialne - gazetka „Szkolne Wieści”, radiowęzeł oraz Szkolne Koło PCK. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Z jego inicjatywy odbywa się wiele ciekawych imprez. Są to między innymi: „Pasowanie uczniów klas pierwszych”, „Andrzejki – dzień wróżb”, „Mikołajki – dzień placka”, „Poczta Walentynkowa” i inne.

ZSBEZespół Szkół Budowlano-Energetycznych siedmiokrotnie (tj. w latach 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) znalazł się w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowanym od 15 lat pod patronatem gazet „Rzeczpospolita” oraz „Perspektywy”. Szkoła notuje znaczące wyniki w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości oraz Olimpiadzie „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego ...”. Młodzież naszej placówki osiąga również sukcesy w turniejach i konkursach, takich jak: Turniej Wiedzy Budowlanej „ Złota Kielnia”, Powiatowy Konkurs Matematyczny „ Matliga”, Międzynarodowy Konkurs Stolarski, konkursach z zakresu ochrony pracy oraz BHP i wielu innych. Uczniowie zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów tych konkursów i olimpiad. Osiągnięciami mogą pochwalić się również szkolni sportowcy, szczególnie drużyna koszykarska, piłki nożnej, piłki siatkowej.


Kalendarium dziejów:

Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim (2001-2013)
Technikum Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim (1945 - 2005)