Informacje

Informacja dotycząca godzin przyjęć nauczycieli znajduję się w gablocie Dyrektora szkoły (I piętro)