Informacje

Informacja dotycząca godzin przyjęć nauczycieli znajduję się w gablocie Dyrektora szkoły (I piętro)

 

Spotkania z rodzicami – 18 grudnia (wtorek) 2018 r.

We wtorek, 18 grudnia o godz. 16.00 odbędą się spotkania wychowawców klas maturalnych z rodzicami w wyznaczonych salach.

 

Przydział sal na Zebrania z Rodzicami

 

KLASY TECHNIKUM

Wychowawca

Klasa

Sala

mgr inż. Dagmara Lemanik

AG4

203

mgr inż. Ewa Szymańska

B4

020

mgr Dorota Wierzowiecka

ET4

306

 
  •