Kierunki

Technikum Nr 3

W roku szkolnym 2021/2022  proponujemy naukę w zawodach:

 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik budownictwa
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik geodeta
 • Technik transportu kolejowego 

Szkoła Branżowa I Stopnia

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy naukę w zawodach:

 • Cieśla
 • Dekarz
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz - tynkarz
 • Stolarz
 • Tapicer
 • Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej (NOWOŚĆ)

Szkoła Branżowa II Stopnia

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy naukę w zawodach:

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik technologii drewna