Kierunki

Technikum Nr 3

W roku szkolnym 2019/2020  proponujemy naukę w zawodach:

 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik budownictwa
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik geodeta
 • Technik transportu kolejowego 

Szkoła Branżowa I Stopnia

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w zawodach:

 • Cieśla
 • Dekarz
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz - tynkarz
 • Stolarz
 • Tapicer

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych oferuje również naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dla kandydatów, którzy ukończyli Zasadniczą Szkołę Zawodową nauka w liceum trwa 2 lata, dla pozostałych kandydatów 3 lata.
Szczegółowe informacje dotyczące nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych można uzyskać w sekretariacie szkoły.