Plan lekcji

Plan zajęć dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych