Plan lekcji

Plan zajęć dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Branżowej II stopnia w roku szkolnym 2020/2021