Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Kądziela Anna - przewodnicząca
Bajkowska Wioletta - z-ca przewodniczącego
Jankowski Jarosław - z-ca przewodniczącego
Graj Joanna - sekretarz
Szymańska Ewa - skarbnik

 

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:

 

 

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych
ul. Wolności 23
63-400 Ostrów Wlkp.
PKO BP. S.A. Oddział 1 w Ostrowie Wlkp.
49 1020 2267 0000 4902 0001 8390


Sprawozdanie z działalności rady rodziców za rok szkolny 2017/2018

Regulamin