Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Przewodnicząca Jagoda Bajkowska, kl. BG4

Zastępca przewodniczącej Mateusz Jakubowski, kl. AG2

Skarbnik Wiktoria Sikora kl. B3

Sekretarz Julia Stuszewska kl. B4

Gablota Marlena Maleszka, klasa Tg1

Członek Zarządu Jakub Komin kl. MZ2

 

Sekcja wolontariatu:

Karolina Garbarczyk - kl. B1bp

Wiktoria Zając - kl. AG1g

Martyna Kozłowska – kl. AG1g

Bartek Jasiński – kl. T1g

Sandra Gomółka – kl. AG2

Małgosia Kieremkampt - kl. AG2