Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przewodnicząca Jagoda Bajkowska, kl. BG3

Zastępca przewodniczącej Julia Stuszewska, kl. B1

Skarbnik Wiktoria Sikora kl. B2

Sekretarz Angelika Maciejewska kl. ET1

Gablota Jarosław Skora, klasa AG1

Gablota Hubert Ratajek kl. B4

 

Sekcja wolontariatu:

Izabela Tasarek - kl. ET4

Jakub Świątek - kl. SW1

Tomasz Bartnik – kl. B4

Jakub Komin – kl. MZ1

Oskar Woźniak – kl. SW2

Aleksandra Grenda - kl. ET2