Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Przewodnicząca Jagoda Bajkowska, kl. BG2

Zastępca przewodniczącej Anna Szymańska, kl. B4

Skarbnik Gabriela Wielgocka kl. AG3

Sekretarz Magdalena Binkowska kl. AG3

Członek zarządu Tomasz Bartnik, klasa B3

Członek zarządu Hubert Ratajek kl. B3

 

Sekcja wolontariatu:

Anita Maleszka - kl. AG3

Natalia Zomerfeld - kl. B4

Wiktoria Sikora – kl. B1

Miłosz Młynarczyk – kl. B1

Jakub Januszkiewicz – kl. ET1