Statut szkoły

My, nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp.,
uznając, że nasza szkoła powinna funkcjonować według jasnych i praworządnych zasad,
chcąc ją dostosować do potrzeb czasów i ciągłego rozwoju demokracji w naszym kraju,
mając świadomość, że oblicze szkoły zależy przede wszystkim od nas samych,
kierując się powszechnie obowiązującymi, nadrzędnymi wobec wszelkich innych aktami prawnymi oraz międzynarodowymi postanowieniami,
dotyczącymi praw człowieka i praw ucznia uchwalamy niniejszy statut.

 

Statut Brażnowej Szkoły I Stopnia Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego w Ostrowie Wielkopolskim 2020/2021
Statut Technikum Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego w Ostrowie Wielkopolskim 2020/2021
Statut III Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Ostrowie Wielkopolskim 2020/2021
Program wychowawczo - profilaktyczny 2020/2021