Statut szkoły

My, nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp.,
uznając, że nasza szkoła powinna funkcjonować według jasnych i praworządnych zasad,
chcąc ją dostosować do potrzeb czasów i ciągłego rozwoju demokracji w naszym kraju,
mając świadomość, że oblicze szkoły zależy przede wszystkim od nas samych,
kierując się powszechnie obowiązującymi, nadrzędnymi wobec wszelkich innych aktami prawnymi oraz międzynarodowymi postanowieniami,
dotyczącymi praw człowieka i praw ucznia uchwalamy niniejszy statut.

Statut Brażnowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim
Statut Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
Program wychowawczo - profilaktyczny 2018/2019