Zajęcia pozalekcyjne

Lp.

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

Sala

KOŁA   ZAINTERESOWAŃ  I  SKS

1.

Koło budowlane

Poniedziałek

 

13.25 – 14.10

105

2.

SKS- piłka nożna

Poniedziałek

 

15.00 –15.45

Sala gimn.

3

Koło geodezyjne

Piątek

7.10 – 7.55

203

4.

Koło projektowania architektonicznego

Środa

13.25-14.55

102

5.

SKS- piłka siatkowa chłopców

Wtorek

15.00 –15.45

Sala gimn.

6.

SKS – piłka ręczna

Środa

 

14.15 –15.00

Sala gimn.